Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

Bασικές ασκήσεις στις ταλαντωσεις χωρίς αρχική φάση

Πολλοί μαθητές μου στην Β λυκείου καταλαβαίνοντας οτι η χρονιά του χρόνου είναι πολυ βαριά και ζητάνε ασκήσεις από την τριτη λυκείου οπότε εδώ ειναι μερικές βασικές που λειτουργούν ως εισαγωγή στο τι θα ακολουθήσει στην Γ λυκείου

Άσκηση 1
Ένα σώμα εκτελεί 20 ταλαντώσεις σε 40s.
Α) Να βρεθεί το ω, Τ, f
B) Αν το σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση με πλάτος Α=0,1m. Nα γραφούν οι εξισώσεις χ-t, u-t, a-t αν την t=0 x=0 και u>0
Γ) Να βρείτε την θέση την επιτάχυνση και την ταχύτητα του σώματος την t=8/3s
Άσκηση 2
Ένα σώμα εκτελεί α.α.τ (απλή αρμονική ταλάντωση) αν η απόσταση μεταξύ των ακραίων θέσεων είναι 40cm και το σώμα χρειάζεται χρόνο t=4s για να μεταβεί από την μια ακραία θέση στην άλλη, να γράψετε τις εξισώσεις χ-t, u-t, a-t αν την t=0 x=0 και u>0

Άσκηση 3
Ένα σώμα εκτελεί α.α.τ με χ=0,2ημ10πt
A) Nα βρείτε την ταχύτητα του την επιτάχυνση και την θέση του την t=1/3 s
B) Ποιός είναι ο ελάχιστος χρόνος που χρειάζεται το σώμα για να πάει
α) από την Θ.Ι στην θέση χ=Α
β) Από την χ=0 στην θέση χ=-Α
Γ) Να γίνουν οι γραφικές χ-t, u-t, a-t

Συνολικές προβολές σελίδας

Προσοχή !!!!! Άκαπνος